ช ะต าฟ้าห ลังฝน 4 วันเกิ ด ให้โชค มีเก ณฑ์ได้เป็ นเศรษฐีใ นปลายปี

ลำดั บ 4 คนเกิ ดวันอาทิตย์ ท่านที่เกิ ดในวันอาทิตย์บ อ กแล้วว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น คุณจะต้องพบกับความทุ กข์ ที่ไม่อาจบ อ กใครได้ แม้ในเรื่ องของ การงานก็ตาม คุณรู้สึกแ ย่มาก กับเพื่อนร่วมงาน โดนเอารัดเอาเปรียบไปซะทุ กอย่ าง การเงินก็ยังติดขัดอยู่บ้าง ในช่วงที่ผ่านมา มีหนี๊มีสินเต็ม ไปหมด แต่ว่าไม่ต้องห่วงไปแล้ว หลังผ่านพ้น …

ช ะต าฟ้าห ลังฝน 4 วันเกิ ด ให้โชค มีเก ณฑ์ได้เป็ นเศรษฐีใ นปลายปี Read More